Our Dormy Bar & Grill provides a hearty menu of classic dishes peppered with European and international accents. We pride ourselves on using the best, most flavoursome local produce using minimum food miles.

The Dormy

Bar & Grill
Our chefs and kitchen team have an exceptional culinary flair that elevates each dish on our Dormy menu while our stunningly appointed interior sets the scene for a casual meal with friends, a business lunch or a family occasion to remember.
 
Terrace Lounge
The perfect space for coffee and conversation. Relax and catch-up in a luxurious setting with stunning views of the Co Antrim countryside whilst enjoying a coffee, sweet treat or a glass of wine.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Hilton Templepatrick,
Kingfisher Country Estate,
Templepatrick,
BT39 0DD

Điện Thoại

+44 (0)28 9443 5500

Email

info@kingfishercountryestate.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 (0)28 9443 5500

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách